Janów 17.06.2010r.

 

Informacja
o wynikach naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010r. a terenie Gminy Janów

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania na stanowisko rachmistrzów wybrano następujące osoby :

 

1. Baranowska Anna zam. Janów

2. Bakun Adam zam. Kumiała

3. Ciszyńska Elżbieta zam. Kizielany

4. Dereszkiewicz Karolina zam. Janów

5. Kimborowicz Anna zam. Janów

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Dawid Puzanowski

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Data wprowadzenia: 2011-11-21

Modyfikujący: Dawid Puzanowski

Data modyfikacji: 2011-11-21

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2011-11-21