O G Ł O S Z E N I E  

 

 o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Janów.

 

 

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

 

Wójt Gminy Janów informuje, że w dniu 28.02.2014 roku przeprowadzono cztery przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Janów, które zakończyły się następującymi wynikami:

 

  1. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 131 o pow. 0,25 ha położonej w obrębie gruntów Kizielany (KW BI1S/00044858/6) z ceną wywoławcza 6 290 zł zakończył się wynikiem negatywnym (nikt w wyznaczonym terminie nie wpłacił wadium)

 

2.   IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 150 o pow. 0,60 ha położonej 

      w obrębie Kizielany (KW BI1S/00044133/5) z ceną wywoławczą 80 000 zł zakończył

      się wynikiem negatywnym ( nikt w wyznaczonym terminie nie wpłacił wadium).

 

  1.    przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 124 o pow. 0,21 ha położonej w

             obrębie Kizielany ( KW BI1S/00045158/3) z cena wywoławczą 3 790 zł zakończył   

             się wynikiem pozytywnym.

             Do przetargu dopuszczono jedna osobę ( Pana Grzegorza Krystonia ) , który w

             wymaganym terminie wpłacił wadium i który po podniesieniu  o postąpienie  ceny

             wywoławczej z ceną 3 840 zł został ustalony jako nabywca w/w nieruchomości .

 

       4.   przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 474/4 o pow. 795 m2 położonej 

             w  Janowie przy ul. Browarnej ( KW BI1S/00045173/4) z cena wywoławcza 22 520

             zł zakończył się wynikiem pozytywnym.

             Do przetargu dopuszczono 3 osoby, które w wymaganym terminie wpłacili wadium.

             W wyniku licytacji najwyższa cenę tj. 156 000 zł zaoferował Pan Dariusz Turel, który

              został ustalony jako nabywca nieruchomości.

           

Metryka strony

Udostępniający: UG Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Muklewicz

Wprowadzający: Tomasz Muklewicz

Data wprowadzenia: 2014-03-03

Modyfikujący: Tomasz Muklewicz

Data modyfikacji: 2014-03-03

Opublikował: Tomasz Muklewicz

Data publikacji: 2014-03-03