Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy Janów

 

Składanie wniosków, zapytań do Urzędu za pomocą Elektronicznej Plantformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Aby przejśc do naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) na plantformie ePUAP proszę tu kliknąć

 

Nowe wzory deklaracji i informacji podatkowej obowiązujące od 1 lipca 2019 roku:

Formularz DL-1 – Deklaracja na podatek leśny (.pdf)
Formularz DL-1 – Wersja edytowalna (xls.)

Formularz DN-1 – Deklaracja na podatek od nieruchomości (.pdf)
Formularz DN-1 – Wersja edytowalna (xls.)

Formularz DR-1 – Deklaracja na podatek rolny (.pdf)
Formularz DR-1 – Wersja edytowalna (xls.)

Formularz IR-1 – Informacja o gruntach (.pdf)
Formularz IR-1 – Wersja edytowalna (xls.)

Formularz IL-1 – Informacja o lasach (.pdf)
Formularz IL-1 – Wersja edytowalna (xls.)

Formularz IN-1 – Info. o nieruchomościach i obiektach budowlanych (.pdf)
Formularz IN-1 – Wersja edytowalna (xls.)

Deklaracje podatkowe obowiązujące od 2016:

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek rolny

Deklaracja na podatek leśny

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

 

Deklaracje podatkowe:

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek rolny

Deklaracja na podatek leśny

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

Uchwała nr XXIII/142/13 z dnia 05.11.2013 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2014 rok

Uchwała nr XXIII/143/13 z dnia 05.11.2013 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok

 

Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja ludności, Dowody osobiste

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza do zaświadczenia o zameldowaniu

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza będącego urzędowym tłumaczeniem dokumentu z zakresu stanu cywilnego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Przykład - wypełniony formularz utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Wniosek - udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych

Zgłoszenia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Zgłoszenie cofniecia zawieszenia certyfikatow w dowodzie osobistym

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych

Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych/ o aktualizację danych w rejestrze danych kontaktowych/ o usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych - formularz aktywny

Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych/ o aktualizację danych w rejestrze danych kontaktowych/ o usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych - formularz do druku

 

Stanowisko d/s Działalności Gospodarczej:

Wpis oraz zmiany dotyczące wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzone są w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

 

Stanowisko d/s Budownictwa

Wniosek o wydanie decyzji ustalenia warunków zabudowy

Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

 

Stanowisko d/s Gospodarowania Nieruchomościami

Wniosek na usunięcie drzew/krzewów

 

Stanowisko d/s Oświaty

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

 

Stanowisko d/s Ochrony Środowiska

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 

Gospodarowanie Odpadami

Terminarz wywozu pojemników z nieczystościami stałymi oraz odbioru odpadów sortowanych (08.2013 - 12.2013)

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Janów

Data wytworzenia: 2018-10-05

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Data wprowadzenia: 2013-10-04

Modyfikujący: Dawid Puzanowski

Data modyfikacji: 2020-11-18

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2013-10-04