Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy Janów

 

Składanie wniosków, zapytań do Urzędu za pomocą Elektronicznej Plantformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Aby przejśc do naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) na plantformie ePUAP proszę tu kliknąć

 

Deklaracje podatkowe obowiązujące od 2016:

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek rolny

Deklaracja na podatek leśny

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

 

Deklaracje podatkowe:

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek rolny

Deklaracja na podatek leśny

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

Uchwała nr XXIII/142/13 z dnia 05.11.2013 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2014 rok

Uchwała nr XXIII/143/13 z dnia 05.11.2013 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok

 

Urząd Stanu Cywilnego:

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

Ewidencja ludności:

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

Dowody osobiste:

Przykład - wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Przykład - wypełniony formularz utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Zgłoszenie utraty lub zniszczenia dowodu osobistego

Wniosek - udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych

Zgłoszenia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Zgłoszenie cofniecia zawieszenia certyfikatow w dowodzie osobistym

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

Stanowisko d/s Działalności Gospodarczej:

Wpis oraz zmiany dotyczące wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzone są w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów w którym świadczone są inne usługi hotelarskie

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Informacje opisowe do w/w zgłoszeń

 

Stanowisko d/s Budownictwa

Wniosek o wydanie decyzji ustalenia warunków zabudowy

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Stanowisko d/s Gospodarowania Nieruchomościami

Wniosek na usunięcie drzew/krzewów

 

Stanowisko d/s Oświaty

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

 

Gospodarowanie Odpadami

Terminarz wywozu pojemników z nieczystościami stałymi oraz odbioru odpadów sortowanych (08.2013 - 12.2013)

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Janów

Data wytworzenia: 2018-10-05

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Data wprowadzenia: 2013-10-04

Modyfikujący: Dawid Puzanowski

Data modyfikacji: 2019-07-10

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2013-10-04