Zarządzenie nr 6/2003 wójta gminy janów

 1. 17 kwietnia 2003 roku

  • w sprawie zatwierdzenia instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie Gminy w Janowie.

   • Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Z 2002 roku Nr 171, poz. 1396) zarządza się, co następuje:

    1. Zatwierdza się - zgodnie z decyzją Dyrektora Archiwum Państwowego w Białymstoku z dnia 23 stycznia 2003r. - instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie Gminy w Janowie.

    2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Dawid Puzanowski

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Data wprowadzenia: 2011-11-21

Modyfikujący: Dawid Puzanowski

Data modyfikacji: 2011-11-21

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2011-11-21