I N F O R M A C J A

Podaje się do publicznej wiadomości , iż zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U . Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. ) można zgłaszać do Rady Gminy Janów kandydatów na ławników na kadencję 2012 - 2015 dla Sądu Rejonowego w Sokółce do orzekania w sprawach rodzinnych.

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 30 czerwca 2011r.

Szczegółowe informacje w sprawach zgłaszania kandydatów na ławników udzielane są w pokoju nr 12 Urzędu Gminy Janów lub pod numerem telefonu 85 7216002.

Janów, dnia 1 czerwca 2011r.

Z up. Wójta

Jerzy pogorzelski

Sekretarz Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Dawid Puzanowski

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Data wprowadzenia: 2011-11-21

Modyfikujący: Dawid Puzanowski

Data modyfikacji: 2015-06-05

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2011-11-21