Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2025

ZARZĄDZENIE  NR 120/20/2021

WÓJTA  GMINY JANÓW

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2025

 

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 2 pkt 2, ust. 3 i 5 ustawy z dnia 19 1ipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) zarządza się, co następuje:

  • 1. Przyjmuje się Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Janów na lata 2021 - 2025, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

  • 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorom ds. dostępności w Urzędzie Gminy Janów.

 

  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Janów

Data wytworzenia: 2022-03-14

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Data modyfikacji: 2022-03-14

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2022-03-14