Ogłoszenie z dnia 2020-09-16 o konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Janów w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Janów w roku szkolnym 2020/2021 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych

Wójt Gminy Janów ogłasza konsultacje:

  1. Cel konsultacji

Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057)w sprawie poddanej konsultacji.

  1. Przedmiot konsultacji

Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Janów w roku szkolnym 2020/2021 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych.

  1. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje będą przeprowadzone od dnia 16 września 2020 r. do dnia 29 września 2020 r.

  1. Forma konsultacji

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu programu współpracy w następujący sposób:

  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: gmina@janow.com.pl;
  2. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Janów, ul. Parkowa 3, 16-130 Janów;
  3. bezpośrednio, poprzez złożenie pisma w Sekretariacie Urzędu Gminy Janów, ul. Parkowa 3,
    16-130 Janów.
  4. Zasięg terytorialny konsultacji

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz inne podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Janów
oraz na rzecz jej mieszkańców.

 

Wójt Gminy

Jerzy Pogorzelski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Janów

Data wytworzenia: 2020-09-16

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Modyfikujący: Dawid Puzanowski

Data modyfikacji: 2020-09-16

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2020-09-16