Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Janów

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Janów

 

       Na sesji Rady Gminy Janów, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r. odbędzie się debata dotycząca raportu o stanie gminy.

        W debacie tej, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców gminy Janów (art. 28 aa ust. 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 509).

        Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Janów, pisemne zgłoszenie zawierające: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie należy złożyć do dnia 25 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy Janów, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30, w Sekretariacie.

        Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

                 

                                                                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                                                        Andrzej Zygmunt Bielec

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Janów

Data wytworzenia: 2019-06-17

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Modyfikujący: Dawid Puzanowski

Data modyfikacji: 2019-06-17

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2019-06-17