O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY JANÓW
z dnia 01 września 2011 r.

o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Na podstawie art. 16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację
o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Nr obwodu głosowania
Granica obwodu
Siedziba obwodowej komisji wyborczej
I

Janów, Nowy Janów, Jasionowa Dolina, Trofimówka, Kizielany, Kizielewszczyzna, Skidlewo, Szczuki, Franckowa Buda, Cieśnisk Wielki, Cieśnisk Mały, Krasne, Zielony Gaj, Gabrylewszczyzna, Przystawka, Kumiałka, Rudawka, Sitawka, Giełozicha

Zespół Szkół Samorządowych, ul. Białostocka 16, 

16-130 Janów

Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Tel. 85 7216013
II

Białousy, Podłubianka, Brzozowe Błoto, Kwasówka, Teolin, Soroczy Mostek, Cimoszka, Sosnowe Bagno, Ostrynka, Sitkowo, Łubianka

Szkoła Podstawowa, 
Białousy 59,16-130 Janów

Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych   

Tel. 85 7215002
III
Nowowola
Trzcianka, Kładziewo, Podtrzcianka
Budynek byłej Szkoły Podstawowej, Nowowola 32
16-130 Janów
IV

Kuplisk, Marchelówka, Wasilówka, Kamienica, Budno, Budzisk, Nowokolno, Studzieńczyna, 

Urząd Gminy Janów
ul. Parkowa 3, 16-130 Janów

Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Komisja wyznaczona do celów głosowania korespondencyjnego

tel.85 7216288

Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w ciągu jednego dnia, bez przerwy od godziny 7 00 do 2100 .    

                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                   Zbigniew Dziedzicki

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Dawid Puzanowski

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Data wprowadzenia: 2011-09-14

Modyfikujący: Dawid Puzanowski

Data modyfikacji: 2011-09-14

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2011-09-14