OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Janów, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.  z 2015 r. poz. 782, 985, 1039 .) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej BIP  Urzędu Gminy Janów (bip.ug.janow.wrotapodlasia.pl) został umieszczony  na okres 21 dni  (od 27.11.2015 r.)wykaz niżej wymienionych nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy :

 

  1. działki  nr 1 o pow. 3,54  ha – położonej w obrębie gruntów Kizielewszczyzna, gm. Janów,  stanowiącej zgodnie z zapisem ewidencji gruntów      ŁIV – 2,22  ha, ŁV – 1,32 ha i  W – 0,21 ha,
  2. część działki  nr 17/6 o pow. dzierżawy 1,64 ha – położonej w obrębie gruntów Kizielewszczyzna, gm. Janów  stanowiącej zgodnie z zapisem ewidencji gruntów

 RIVb – 1,46 ha i  RV – 0,18 ha,

  1. część działki  nr 17/13 o pow. dzierżawy 4,79 ha – położonej w obrębie gruntów Kizielewszczyzna, gm. Janów  stanowiącej zgodnie z zapisem ewidencji gruntów

      RIVa – 1,35 ha, RV – 0,27 ha,  ŁIV – 2,90 ha, ŁV - 0,24 ha i PsV - 0,03 ha,

  1. część działki  nr 17/17 o pow. dzierżawy 1,65 ha – położonej w obrębie gruntów Kizielewszczyzna, gm. Janów  stanowiącej zgodnie z zapisem ewidencji gruntów

      RIVb – 0,28 ha, ŁIV – 0,20 ha,  ŁV – 0,92 ha  i PsIV - 0,25 ha,

  1. część działki  nr 17/21 o pow. dzierżawy 9,13 ha – położonej w obrębie gruntów Kizielewszczyzna, gm. Janów  stanowiącej zgodnie z zapisem ewidencji gruntów

      RIVb – 6,90 ha, RV – 1,43 ha,  ŁVI – 0,53 ha, PsV - 0,27 ha.

 

 

 Nieruchomości posiadają założoną  księgę wieczystą nr  KW /BI1S/00045806/1,                

 Roczna cena  dzierżawy  –  800,00  zł za 1 ha dzierżawionej powierzchni użytków rolnych, płatna   w miesiącu październiku każdego roku.                                            

 Dzierżawa realizowana będzie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat

 

Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.)  od dnia 01.01.2004 r. w/w nieruchomości nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego i gmina Janów nie przystąpiła dotychczas do sporządzania w/w planu.

                          

           

Szczegółowych danych  o nieruchomościach zamieszczonych w niniejszym ogłoszeniu, można uzyskać w Urzędzie Gminy w Janowie, ul. Parkowa 3,  pokój nr 16, tel. 085 7216288  w.250

 

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz podany na stronie internetowej Urzędu w terminie od  27.11.2015 r. do 18.12.2015 r.

 

Janów, dn. 27.11.2015 r.

 

 

 

                                                                                                                             Wójt Gminy Janów

                                                                                                                             Czesław Jan Kiejko

Metryka strony

Udostępniający: UG Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Muklewicz

Wprowadzający: Tomasz Muklewicz

Data wprowadzenia: 2015-11-27

Modyfikujący: Tomasz Muklewicz

Data modyfikacji: 2015-11-27

Opublikował: Tomasz Muklewicz

Data publikacji: 2015-11-27