Janów   21.10. 2015 r

 

 

B.CP. 6730.41.2015

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

       Stosownie  do art. 61 § 4  oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks Postępowania  Administracyjnego  / Dz.U  Nr 98 z 2000 r  poz. 1071 /  zawiadamia się,  że w dniu 21.10.2015 r  zostało  wszczęte postępowanie  administracyjne  na żądanie  z  dnia 20.10.2015 r   Gminy Janów ul. Parkowa 3    16-130 Janw   w  sprawie   wydania  decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego   na  działkach położonych w obrębie gruntów  Ostrynka, Sosnowe Bagno, Rudawka dla inwestycji:

 

  • Budowa  i rozbudowa  odcinków dróg gminnych nr 103922B, nr 103898B oraz w miejscowości Ostrynka wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczna na terenie gm. Janów, pow. sokólski  woj. podlaskie

 

      W związku z  tym zainteresowane strony mogą w tutejszym Urzędzie Gminy    ul. Parkowa 3  pokój nr 8 w godzinach pracy Urzędu Gminy zapoznać się z aktami sprawy i materiałami oraz zgłosić w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia ewentualne zastrzeżenia.

     Po tym terminie i zgodnie z ustawą o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostanie wydana decyzja o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

 

 

Otrzymują

 

1/ Sołtys wsi ostrynka

   celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń

2/ Sołtys wsi Rudawka

     celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń

 3/ Sołtys wsi Sosnowe Bagno

     Celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń

4/ tablica ogłoszeń UG Janów

5/ BIP gminy Janów

6/ a/a

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Dawid Puzanowski

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Data wprowadzenia: 2015-10-26

Modyfikujący: Dawid Puzanowski

Data modyfikacji: 2015-10-26

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2015-10-26