Referendum 2017

Referendum Wojewódzkie w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego

zarządzone na dzień 15 stycznia 2017 roku


Obwieszczenie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Postanowienie  Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 5 grudnia 2016 r. o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.


INFORMACJA O REFERENDUM WOJEWÓDZKIM W SPRAWIE BUDOWY W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM REGIONALNEGO PORTU LOTNICZEGO.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Janów z dnia 12 grudnia 2016 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum wojewódzkim w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego, zarządzonym na dzień 15 stycznia 2017 r.

Informacja z dnia 14 grudnia 2016 r. o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym uprawnionym do udziału w referendum wojewódzkim w przedmiocie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego zarządzonego na dzień 15 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr 3/2016 Wojewódzkiej Komisji do Spraw Referendum w Białymstoku w sprawie podania do publicznej wiadomości składu Wojewódzkiej Komisji do Spraw referendum oraz harmonogramu pracy Komisji.

Informacja o składzie Powiatowej Komisji do spraw Referendum w Sokółce

Uchwala Nr 5/2016 Wojewódzkiej Komisji do Spraw Referendum w Bialymstoku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego zarządzonym na dzień 15 stycznia 2017 roku.

Uchwała Nr 9/2017 Wojewódzkiej Komisji do Spraw Referendum w Białymstoku w sprawie zmian w składach obwodowych komisji do spraw referendum.

Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w referendum wojewódzkim zarządzonym na dzień 15 stycznia 2017 r.

Informacja Wójta Gminy Janów

Uchwala Nr 12/2017 Wojewodzkiej Komisji do Spraw Referendum w Bialymstoku w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego zarządzonym na dzień 15 stycznia 2017 roku.

Informacja o składzie osobowym obwodowych komisji i pełnionych w nich funkcjach

Protokół Głosowania w Obwodzie Nr 1

Protokół Głosowania w Obwodzie Nr 2

Protokół Głosowania w Obwodzie Nr 3

Protokół Głosowania w Obwodzie Nr 4

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Janów

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Modyfikujący: Dawid Puzanowski

Data modyfikacji: 2017-01-16

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2017-01-12