REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE

ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 6 WRZEŚNIA 2015 r.

 

1. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

2. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym

3. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym

4. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

5. Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

6. Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.

7. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

8. Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

9. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych  na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

10. Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 17 lipca 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

11. Informacja dotycząca spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 roku.

12. Zarządzenie Nr 34/15 Wójta Gminy Janów w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego...

13. INFORMACJA o składach osobowych obwodowych komisji do spraw referendum powołanych do przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

14. Protokół Głosowania w Obwodzie Nr 1

15. Protokół Głosowania w Obwodzie Nr 2

16. Protokół Głosowania w Obwodzie Nr 3

17. Protokół Głosowania w Obwodzie Nr 4

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Dawid Puzanowski

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Data wprowadzenia: 2015-07-08

Modyfikujący: Dawid Puzanowski

Data modyfikacji: 2015-09-07

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2015-07-08