Wybory 2018

Wybory Samorządowe zarządzone na dzień 11.04.2018r. - WYNIKI II TURA

Obwód 1:

- Wybory Wójta Gminy Janów

Obwód 2:

- Wybory Wójta Gminy Janów

Obwód 3:

- Wybory Wójta Gminy Janów

Obwód 4:

- Wybory Wójta Gminy Janów

Zestawienia zbiorcze:

- Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Janów

 

 

Wybory Samorządowe zarządzone na dzień 21.10.2018r. - WYNIKI

Obwód 1:

- Wybory Wójta Gminy Janów

- Wybory do Rady Gminy Janów: Okręg 1, Okręg 2, Okręg 3, Okręg 4, Okręg 5, Okręg 6

- Wybory do Rady Powiatu

- Wybory do Sejmiku Województwa

Obwód 2:

- Wybory Wójta Gminy Janów

- Wybory do Rady Gminy Janów: Okręg 7, Okręg 8

- Wybory do Rady Powiatu

- Wybory do Sejmiku Województwa

Obwód 3:

- Wybory Wójta Gminy Janów

- Wybory do Rady Gminy Janów: Okręg 10, Okręg 11

- Wybory do Rady Powiatu

- Wybory do Sejmiku Województwa

Obwód 4:

- Wybory Wójta Gminy Janów

- Wybory do Rady Gminy Janów: Okręg 12, Okręg 13, Okręg 14, Okręg 15

- Wybory do Rady Powiatu

- Wybory do Sejmiku Województwa

Zestawienia zbiorcze:

- Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Janów

- Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.

- Protokół z wyborów do Rady Gminy Janów

- Zestawienia wyników głosowania w okręgach wyborczych:

Okręg 1, Okręg 2, Okręg 3, Okręg 4, Okręg 5, Okręg 6, Okręg 7, Okręg 8, Okręg 10, Okręg 11, Okręg 12, Okręg 13, Okręg 14, Okręg 15

- Protokoły obsadzenia mandatów Radnych bez głosowania: Okręg 9

 

Wybory Samorządowe 2018

1. Uchwała nr XXXI/197/18 z dnia 07 Marca 2018 w sprawie podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

2. Uchwała nr XXXI/198/18 z dnia 07 Marca 2018 w sprawie podziału Gminy Janów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

3. Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach z dnia 27 marca 2018 roku

4. Wyjaśnienia dotyczące powoływania przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego urzędników wyborczych

5. Pismo DSW-071-2/18 dotyczące naboru na urzędników wyborczych.

6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

7. Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie okręgów wyborczych

8. Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie obwodów wyborczych

9. Postanowienie komisarza o powołaniu komisji

10. Postanowienie komisarza o powołaniu komisji-201102

11. Postanowienie komisarza o zwolaniu posiedzenia komisji

12. Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie

13. Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń list kandydatów

14. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18.09.2018

15. INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 24 września 2018 r.

16. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Janów

17. Informacja o losowaniu numerów przez gminne komisje wyborcze

18. Obwieszczenie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych do Rady Gminy Janów

19. Obwieszczenie o obsadzeniu mandatu bez głosowania

20. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych do Rady Powiatu Sokólskiego

21. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

22. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie o zarejestrowanych kandydatach na wójta

23. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

24. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

25. Informacja o składzie obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w Gminie Janów

26. Informacja o składzie obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w Gminie Janów

27. Uchwały Obwodowych Komisji Wybroczych ds. Przeprowadzenia Głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego

28. Uchwały Obwodowych Komisji Wybroczych ds. Ustalenia Wyników Głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego

29. Uchwały Obwodowych Komisji Wybroczych ds. Przeprowadzenia Głosowania w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego

30. Uchwały Obwodowych Komisji Wybroczych ds. Ustalenia Wyników Głosowania w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego

31. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach Nr 8_2019

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Janów

Data wytworzenia: 2018-03-14

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Modyfikujący: Dawid Puzanowski

Data modyfikacji: 2019-02-25

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2018-03-14