Wybory Samorządowe zarządzone na dzień 16.11.2014r. - WYNIKI

Obwód 1:

- Wybory Wójta Gminy Janów

- Wybory do Rady Gminy Janów: Okręg 1, Okręg 2, Okręg 3, Okręg 4, Okręg 6

- Wybory do Rady Powiatu

- Wybory do Sejmiku Województwa

Obwód 2:

- Wybory Wójta Gminy Janów

- Wybory do Rady Gminy Janów: Okręg 8

- Wybory do Rady Powiatu

- Wybory do Sejmiku Województwa

Obwód 3:

- Wybory Wójta Gminy Janów

- Wybory do Rady Gminy Janów: Okręg 10, Okręg 11

- Wybory do Rady Powiatu

- Wybory do Sejmiku Województwa

Obwód 4:

- Wybory Wójta Gminy Janów

- Wybory do Rady Gminy Janów: Okręg 12, Okręg 13, Okręg 14, Okręg 15

- Wybory do Rady Powiatu

- Wybory do Sejmiku Województwa

Zestawienia zbiorcze:

- Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Janów

- Protokół z wyborów do Rady Gminy Janów

- Zestawienia wyników głosowania w okręgach wyborczych:

Okręg 1, Okręg 2, Okręg 3, Okręg 4, Okręg 6, Okręg 8, Okręg 10, Okręg 11, Okręg 12, Okręg 13, Okręg 14, Okręg 15

- Protokoły obsadzenia mandatów Radnych bez głosowania: Okręg 5, Okręg 7, Okręg 9

 

Wybory Samorządowe zarządzone na dzień 16.11.2014r.

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

2. Komunikat Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 27 sierpnia 2014r. o miejscu i czasie przyjmowania zaświadczeń o utworzeniu komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014r.

3. Informacja Komisarza Wyborczego w Suwałkach o ustalonym sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji w awiazku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014r.powiatów,

4. Zarządzenie nr 07/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

5. Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 01 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie w  wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m. St. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

6. Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 1 września 2014r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w kazdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.

7. Obwieszczenie Starosty Sokólskiego z dnia 2 września 2014r. o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okęgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Sokółce w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

8. Obwieszczenie Wójta Gminy Janów o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

9. Informacja o składzie Gmnnej Komisji Wyborczej

10. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o przyjmowaniu zgłoszeń

11. Obwieszczenie_gminnej_komisji_wyborczej

12. Informacja o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych

13.komunikat_pkw_o_wylosowanych_jednolitych_numerach_list

14.obwieszczenie_komisarza_wyborczego_w_Bialymstoku_o_przyznanych_numerach_dla_list

15.Obwieszczenie_komisarza_wyborczego_w_Suwalkach_o przyznanych_numerach_dla_list

16.Informacja_gminnej_komisji_wyborczej_w_Janowie_o_nadaniu_jednolitych_numerow_dla_list_kandydatow_na_radnych_do_rady_gminy

17.Obwieszczenie_gminnej_komisji_wyborczej_w_Janowie_o_obsadzeniu_mandatow_radnych_Rady_Gminy_Janow_bez_glosowania w okręgach nr nr 5. 7, 9.

18.Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 22.10.2014 o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Janów

19. obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 24.10.2014 o zarejestrowanych listach kandydatów na Wójta Gminy Janów

20. Uchwala_Gminnej_Komisji_Wyborczej_w_Janowie_z_dnia_22.10.2014_w_sprawie_powolania_Obwodowych_Komisji_Wyborczych.

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014

 

1. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Poslskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego.

2. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

3. Obwieszczenie Wójta Gminy Janów o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych...

4. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

5. Wniosek o sporzadzenie aktu pelnomocnictwa do głosowania w Wyborach do Parlamentu Europejskiego.

6. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.

7. Zgoda na przyjęcie pełnomocnistwa do głosowania.

8. Zarządzenie nr 14/2014 Wójta Gminy Janów w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

9. Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 8 maja 2014 r. o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania...

10. Informacja dotycząca wyborów do Parlametu Europejskiego

11. Dopisanie do spisu wyborców

12. Informacja o składach osobowych obwodowych komisji wyborczych i pełnionych funkcjach...
 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Dawid Puzanowski

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Data wprowadzenia: 2014-04-11

Modyfikujący: Dawid Puzanowski

Data modyfikacji: 2014-11-17

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2014-04-11