UCHWAŁY RADY GMINY JANÓW:

1. Uchwała nr XI/69/12 z dnia 01.02.2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

2. Uchwała nr XII/70/12 z dnia 29.03.2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

3. Uchwała nr XIII/75/12 z dnia 06.06.2012 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Janów za rok 2011...

4. Uchwała nr XIII/76/12 z dnia 06.06.2012 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Janów z tytułu wykonania budżetu Gminy Janów...

5. Uchwała nr XIII/79/12 z dnia 06.06.2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

6. Uchwała nr XIV/80/12 z dnia 04.09.2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

7. Uchwała nr XIV/81/12 z dnia 04.09.2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2012 – 2021

8. Uchwała nr XV/88/12 z dnia 19.10.2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

9. Uchwała nr XVI/93/12 z dnia 28.11.2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

10. Uchwała nr XVII/100/12 z dnia 28.12.2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

11. Uchwała nr XVII/101/12 z dnia 28.12.2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janów na rok 2013.

12. Uchwała nr XVII/102/12 z dnia 28.12.2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2013-2020.

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY JANÓW:

1. Zarządzenie nr 04/2012 z dnia 09.03.2012 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

2. Zarządzenie nr 09/2012 z dnia 13.04.2012 w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych za 2011 rok

3. Zarządzenie nr 10/2012 z dnia 30.04.2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

4. Zarządzenie nr 11/2012 z dnia 30.04.2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za I kwartał...

5. Zarządzenie nr 13/2012 z dnia 24.05.2012 w sprawie aktualizacji planu kont dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

6. Zarządzenie nr 14/2012 z dnia 30.06.2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

7. Zarządzenie nr 16/2012 z dnia 03.08.2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku

8. Zarządzenie nr 17/2012 z dnia 03.08.2012 w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej...

9. Zarządzenie nr 18/2012 z dnia 03.08.2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2012

10. Zarządzenie nr 20/2012 z dnia 14.09.2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2012 - 2021

11. Zarządzenie nr 22/2012 z dnia 28.09.2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

12. Zarządzenie nr 24/2012 z dnia 31.10.2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

13. Zarządzenie nr 26/2012 z dnia 14.11.2012 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy...

14. Zarządzenie nr 27/2012 z dnia 14.11.2012 w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Janów na 2013 rok

15. Zarządzenie nr 29/2012 z dnia 15.11.2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2012-2020

16. Zarządzenie nr 33/2012 z dnia 03.12.2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za III kwartał...

17. Zarządzenie nr 36/2012 z dnia 31.12.2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

18. Zarządzenie nr 37/2012 z dnia 31.12.2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2012-2020

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Dawid Puzanowski

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Data wprowadzenia: 2013-01-14

Modyfikujący: Dawid Puzanowski

Data modyfikacji: 2013-01-14

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2013-01-14