2018

UCHWAŁY RADY GMINY JANÓW:

1. Uchwała nr XXX/182/17 z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janów na rok 2018.

 

 

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY JANÓW:

1. Zarządzenie nr 01/2018 z dnia 11.01.2018 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

2. Zarządzenie nr 03/2018 z dnia 20.02.2018 w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji dotyczących podatku VAT do stosowania w Urzędzie Gminy w Janowie w 2018 roku

3. Zarządzenie nr 05/2018 z dnia 14.03.2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 2018 roku na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków PROW na lata 2014-2020

4. Zarządzenie nr 06/2018 z dnia 28.03.2018 w sprawie przyjęcia spraowzdania z wykonania budżetu za 2017 rok

5. Zarządzenie nr 07/2018 z dnia 18.03.2018 w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Urzędu Gminy w Janowie

6. Zarządzenie nr 10/2018 z dnia 11.04.2018 w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych za 2017 rok

7. Zarządzenie nr 14/2018 z dnia 18.04.2018 w sprawie zmiany zarządzenia ustalającego politykę rachunkowości

8. Zarządzenie nr 15/2018 z dnia 11.05.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku

9. Zarządzenie nr 16/2018 z dnia 11.05.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2018-2026

10. Zarządzenie nr 17/2018 z dnia 14.05.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2018 roku

11. Zarządzenie nr 18/2018 z dnia 14.05.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł wraz z wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

12. Zarządzenie nr 21/2018 z dnia 29.05.2018 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Janów

13. Zarządzenie nr 27/2018 z dnia 20.08.2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku

14. Zarządzenie nr 28/2018 z dnia 20.08.2018 w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 roku

15. Zarządzenie nr 29/2018 z dnia 21.08.2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 2018 roku na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków PROW na lata 2014-2020

16. Zarządzenie nr 30/2018 z dnia 04.09.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań...

17. Zarządzenie nr 31/2018 z dnia 12.09.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku

18. Zarządzenie nr 32/2018 z dnia 12.09.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2018-2028

19. Zarządzenie nr 33/2018 z dnia 28.09.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku

20. Zarządzenie nr 39/2018 z dnia 29.10.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018r

21. Zarządzenie nr 40/2018 z dnia 06.11.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej

22. Zarządzenie nr 41/2018 z dnia 15.11.2018 w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Janów na 2019 rok

23. Zarządzenie nr 42/2018 z dnia 15.11.2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2019-2022

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Janów

Data wytworzenia: 2017-12-28

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Modyfikujący: Dawid Puzanowski

Data modyfikacji: 2018-11-20

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2018-01-03