UCHWAŁY RADY GMINY JANÓW:

1. Uchwała nr XXI/117/16 z dnia 30.12.2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.

2. Uchwała nr XXIII/129/17 z dnia 28 lutego 2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

3. Uchwała nr XXIV/133/17 z dnia 31 marca 2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

4. Uchwała nr XXIV/134/17 z dnia 31 marca 2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2017-2025

5. Uchwała nr XXIV/135/17 z dnia 31 marca 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na realizację zadań statutowych

6. Uchwała nr XXV/145/17 z dnia 24 maja 2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

7. Uchwała nr XXV/146/17 z dnia 24 maja 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2017-2025

8. Uchwała nr XXV/147/17 z dnia 24 maja 2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Janów za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Janów za rok 2016

9. Uchwała nr XXV/148/17 z dnia 24 maja 2017 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Janów w tytułu wykonania budżetu Gminy Janów za rok 2016

 

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY JANÓW:

1. Zarządzenie nr 02/2017 z dnia 12.01.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku

2. Zarządzenie nr 03/2017 z dnia 13.01.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku

3. Zarządzenie nr 09/2017 z dnia 17.03.2017 w sprawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

4. Zarządzenie nr 10/2017 z dnia 17.03.2017 w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Urzędu Gminy w Janowie

5. Zarządzenie nr 14/2017 z dnia 24.04.2017 w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych za 2016 rok

6. Zarządzenie nr 15/2017 z dnia 24.04.2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w ogólnej kwocie 4 000 000 zł

7. Zarządzenie nr 16/2017 z dnia 28.04.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku

8. Zarządzenie nr 17/2017 z dnia 28.04.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2017 roku

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Janów

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Modyfikujący: Dawid Puzanowski

Data modyfikacji: 2017-06-02

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2017-01-04