2016

UCHWAŁY RADY GMINY JANÓW:

1. Uchwała nr XIII/66/16 z dnia 04.03.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

2. Uchwała nr XIII/67/16 z dnia 04.03.2016 w sprawie udzielenia Gminie Korycin pomocy finansowej w 2018 r. na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 103959B Stok - Bombla"

3. Uchwała nr XIII/68/16 z dnia 04.03.2016 w sprawie udzielenia Gminie Korycin pomocy finansowej w 2018 r. na realizację inwestycji pn. "Przebudowa dróg gminnych Nr 103978B i Nr 103963B na odcinku: droga wojewódzka Nr 671 - Zabrodzie - Olszynka - droga gminna Nr 103977B"

4. Uchwała nr XIII/69/16 z dnia 04.03.2016 w sprawie udzielenia Gminie Korycin pomocy finansowej w 2017 r. na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę krajową Nr 8 z drogą powiatową Nr 1308B przebiegającą przez miejscowość Wojtachy"

5. Uchwała nr XIV/76/16 z dnia 26.04.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

6. Uchwała nr XIV/77/16 z dnia 26.04.2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2016 - 2024.

7. Uchwała nr XIV/78/16 z dnia 26.04.2016 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Janów za rok 2015...

8. Uchwała nr XIV/79/16 z dnia 26.04.2016 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Janów z tytułu wykonania budżetu Gminy Janów za 2015 rok

9. Uchwała nr XV/83/16 z dnia 05.05.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

10. Uchwała nr XVI/84/16 z dnia 28.06.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

11. Uchwała nr XVI/85/16 z dnia 28.06.2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2016 - 2022.

12. Uchwała nr XVI/86/16 z dnia 28.06.2016 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Janów na lata 2016 - 2020"

13. Uchwała nr XVIII/92/16 z dnia 30.08.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

14. Uchwała nr XVIII/93/16 z dnia 30.08.2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2016 - 2022.

15. Uchwała nr XVIII/94/16 z dnia 30.08.2016 w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej dla Powiatu Sokólskiego na realizację inwestycji...

16. Uchwała nr XVIII/95/16 z dnia 30.08.2016 w sprawie udzielenia Gminie Korycin pomocy finansowej w 2017 roku na realizację inwestycji...

17. Uchwała nr XIX/96/16 z dnia 12.10.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

18. Uchwała nr XX/100/16 z dnia 24.11.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

19. Uchwała nr XX/101/16 z dnia 24.11.2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2016 - 2022.

20. Uchwała nr XX/104/16 z dnia 24.11.2016 w sprawie udzielenia Gminie Korycin pomocy finansowej w 2017 roku na realizację inwestycji...

21. Uchwała nr XX/105/16 z dnia 24.11.2016 w sprawie udzielenia Gminie Korycin pomocy finansowej w 2017 roku na realizację inwestycji...

22. Uchwała nr XXI/115/16 z dnia 30.12.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

23. Uchwała nr XXI/116/16 z dnia 30.12.2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2016 - 2022.

24. Uchwała nr XXI/117/16 z dnia 30.12.2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.

25. Uchwała nr XXI/118/16 z dnia 30.12.2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2017 - 2022.

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY JANÓW:

1. Zarządzenie nr 03/2016 z dnia 16.03.2016 w sprawie sprawozdania w wykonania budżetu gminy za 2015 rok

2. Zarządzenie nr 06/2016 z dnia 04.04.2016 w sprawie przyjęcia sprawozdań fiansowych za 2015 rok

3. Zarządzenie nr 07/2016 z dnia 31.03.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku

4. Zarządzenie nr 08/2016 z dnia 31.03.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku

5. Zarządzenie nr 10/2016 z dnia 15.04.2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2016 roku

6. Zarządzenie nr 12/2016 z dnia 30.06.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku

7. Zarządzenie nr 14/2016 z dnia 18.08.2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

8. Zarządzenie nr 15/2016 z dnia 18.08.2016 w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2016 roku

9. Zarządzenie nr 16/2016 z dnia 18.08.2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2016 roku

10. Zarządzenie nr 17/2016 z dnia 01.09.2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w ogólnej kwocie 1 000 000 zł

11. Zarządzenie nr 18/2016 z dnia 30.09.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku

12. Zarządzenie nr 20/2016 z dnia 31.10.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku

13. Zarządzenie nr 22/2016 z dnia 15.11.2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2017 - 2022

14. Zarządzenie nr 23/2016 z dnia 15.11.2016 w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Janów na 2017 rok

15. Zarządzenie nr 25/2016 z dnia 17.11.2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2016 roku

16. Zarządzenie nr 26/2016 z dnia 06.12.2016 w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Janów i jej jednostkach budżetowych

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Janów

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Modyfikujący: Dawid Puzanowski

Data modyfikacji: 2017-01-09

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2017-01-09