UCHWAŁY RADY GMINY JANÓW:

1. Uchwała nr XVIII/114/13 z dnia 26.03.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

2. Uchwała nr XVIII/115/13 z dnia 26.03.2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2013-2020.

3. Uchwała nr XIX/122/13 z dnia 27.05.2013 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Janów za rok 2012...

4. Uchwała nr XIX/123/13 z dnia 27.05.2013 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Janów z tytułu wykonania budżetu Gminy Janów za 2012

5. Uchwała nr XIX/124/13 z dnia 27.05.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

6. Uchwała nr XX/130/13 z dnia 29.07.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

7. Uchwała nr XXI/134/13 z dnia 05.09.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

8. Uchwała nr XXI/135/13 z dnia 05.09.2013 w sprawie udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej dla Powiatu Sokólskiego na realizację inwestycji...

9. Uchwała nr XXI/136/13 z dnia 05.09.2013 w sprawie udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej dla Gminy Korycin na realizację inwestycji pn. ...

10. Uchwała nr XXII/140/13 z dnia 25.09.2013 w sprawie udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej dla Powiatu Sokólskiego na realizację inwestycji...

11. Uchwała nr XXIII/141/13 z dnia 05.11.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

12. Uchwała nr XXIV/149/13 z dnia 30.12.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

13. Uchwała nr XXIV/150/13 z dnia 30.12.2013 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014

14. Uchwała nr XXIV/151/13 z dnia 30.12.2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2014-2020

 

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY JANÓW:

1. Zarządzenie nr 01/2013 z dnia 21.01.2013 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań...

2. Zarządzenie nr 04/2013 z dnia 08.03.2013 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.. część 1

3. Zarządzenie nr 04/2013 z dnia 08.03.2013 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.. część 2

4. Zarządzenie nr 06/2013 z dnia 17.04.2013 w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych za 2012 rok

5. Zarządzenie nr 07/2013 z dnia 30.04.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

6. Zarządzenie nr 11/2013 z dnia 10.05.2013 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2013 roku.

7. Zarządzenie nr 18/2013 z dnia 28.06.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

8. Zarządzenie nr 21/2013 z dnia 09.08.2013 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2013 roku

9. Zarządzenie nr 22/2013 z dnia 21.08.2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku

10. Zarządzenie nr 23/2013 z dnia 21.08.2013 w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2013

11. Zarządzenie nr 29/2013 z dnia 30.09.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

12. Zarządzenie nr 30/2013 z dnia 30.09.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

13. Zarządzenie nr 31/2013 z dnia 09.10.2013 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2013 roku.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Dawid Puzanowski

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Data wprowadzenia: 2013-10-28

Modyfikujący: Dawid Puzanowski

Data modyfikacji: 2014-01-13

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2013-10-28