UCHWAŁY RADY GMINY JANÓW:

1. Uchwała nr XXIV/150/13 z dnia 30.12.2013 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014

2. Uchwała nr XXV/155/14 z dnia 12.02.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

3. Uchwała nr XXVI/162/14 z dnia 08.05.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

4. Uchwała nr XXVI/163/14 z dnia 08.05.2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2014-2020.

5. Uchwała nr XXVII/167/14 z dnia 24.06.2014 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Janów za rok 2013...

6. Uchwała nr XXVII/168/14 z dnia 24.06.2014 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Janów z tytułu wykonania budżetu Gminy Janów...

7. Uchwała nr XXVII/169/14 z dnia 24.06.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

8. Uchwała nr XXVIII/172/14 z dnia 18.09.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

9. Uchwała nr XXIX/175/14 z dnia 30.10.2014 w sprawie zmian w budżecie gminay na 2014 rok

10. Uchwała nr II/06/14 z dnia 11.12.2014 w sprawie zasad ustalenia diety radnym Gminy Janów

11. Uchwała nr II/07/14 z dnia 11.12.2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Janów

12. Uchwała nr II/08/14 z dnia 11.12.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

13. Uchwała nr III/09/14 z dnia 30.12.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

14. Uchwała nr III/10/14 z dnia 30.12.2014 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janów na rok 2015

15. Uchwała nr III/11/14 z dnia 30.12.2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2015-2020

 

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY JANÓW:

1. Zarządzenie nr 01/2014 z dnia 10.01.2014 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...

2. Zarządzenie nr 05/2014 z dnia 11.03.2014 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

3. Zarządzenie nr 06/2014 z dnia 12.03.2014 w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Urzędu Gminy w Janowie

4. Zarządzenie nr 09/2014 z dnia 31.03.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

5. Zarządzenie nr 10/2014 z dnia 07.04.2014 w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych za 2013 rok

6. Zarządzenie nr 12/2014 z dnia 24.04.2014 w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania finansowego za 2013 rok

7. Zarządzenie nr 15/2014 z dnia 05.05.2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za IV kwartał 2013 roku

8. Zarządzenie nr 16/2014 z dnia 07.05.2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2014 roku

9. Zarządzenie nr 18/2014 z dnia 30.05.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

10. Zarządzenie nr 25/2014 z dnia 20.08.2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

11. Zarządzenie nr 26/2014 z dnia 20.08.2014 w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2014

12. Zarządzenie nr 27/2014 z dnia 22.08.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

13. Zarządzenie nr 30/2014 z dnia 19.09.2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań...

14. Zarządzenie nr 31/2014 z dnia 19.09.2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2014 roku

15. Zarządzenie nr 36/2014 z dnia 14.11.2014 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów

16. Zarządzenie nr 37/2014 z dnia 14.11.2014 w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Janów na 2015 rok

17. Zarządzenie nr 38/2014 z dnia 27.11.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Dawid Puzanowski

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Data wprowadzenia: 2014-01-13

Modyfikujący: Dawid Puzanowski

Data modyfikacji: 2015-06-24

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2014-01-13