2019

UCHWAŁY RADY GMINY JANÓW:

1. Uchwała nr III/15/18 z dnia 28.12.2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janów na rok 2019.

2. Uchwała nr III/16/18 z dnia 28.12.2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2019 - 2028.

3. Uchwała nr IV/23/19 z dnia 15.02.2019 w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

4. Uchwała nr IV/24/19 z dnia 15.02.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

5. Uchwała nr IV/25/19 z dnia 15.02.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalenia diety radnym Gminy Janów.

6. Uchwała nr IV/31/19 z dnia 15.02.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych Gminy Janów gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania

7. Uchwała nr V/35/19 z dnia 02.04.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

8. Uchwała nr V/36/19 z dnia 02.04.2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2019 - 2028

9. Uchwała nr VI/41/19 z dnia 24.04.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

10. Uchwała nr VII/43/19 z dnia 26.06.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

11. Uchwała nr VII/44/19 z dnia 26.06.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Janów za 2018 rok

12. Uchwała nr VIII/50/19 z dnia 28.08.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

13. Uchwała nr VIII/51/19 z dnia 28.08.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2019-2028

14. Uchwała nr IX/55/19 z dnia 30.10.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

 

 

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY JANÓW:

 

1. Zarządzenie nr 06/2019 z dnia 02.01.2019 w sprawie ustalenia stawki czynszu podstawowego

2. Zarządzenie nr 11/2019 z dnia 24.01.2019 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

3. Zarządzenie nr 13/2019 z dnia 21.02.2019 w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji dotyczacych rozliczania podatku VAT do stosowania w Urzędzie Gminy w Janowie w 2019 roku

4. Zarządzenie nr 15/2019 z dnia 28.03.2019 w sprawie przyjęcia spraowzdania z wykonania budżetu za 2018 rok

5. Zarządzenie nr 16/2019 z dnia 28.03.2019 w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Urzędu Gminy w Janowie

6. Zarządzenie nr 18/2019 z dnia 19.04.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych za 2018 rok

7. Zarządzenie nr 20/2019 z dnia 29.04.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku

8. Zarządzenie nr 24/2019 z dnia 20.05.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł wraz z wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

9. Zarządzenie nr 26/2019 z dnia 23.05.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku

10. Zarządzenie nr 28/2019 z dnia 29.05.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za 2018 rok

11. Zarządzenie nr 30/2019 z dnia 30.05.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku

12. Zarządzenie nr 36/2019 z dnia 15.07.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku

13. Zarządzenie nr 38/2019 z dnia 21.08.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

14. Zarządzenie nr 39/2019 z dnia 21.08.2019 w sprawie przyjęcia informacji o kształotowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 roku

15. Zarządzenie nr 45/2019 z dnia 30.09.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku

16. Zarządzenie nr 47/2019 z dnia 15.10.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Janów

Data wytworzenia: 2019-01-07

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Modyfikujący: Dawid Puzanowski

Data modyfikacji: 2019-12-13

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2019-01-07