UCHWAŁY RADY GMINY JANÓW:

1. Uchwała nr IV/15/15 z dnia 05.02.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

2. Uchwała nr IV/16/15 z dnia 05.02.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2015-2020.

3. Uchwała nr V/18/15 z dnia 25.03.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

4. Uchwała nr V/19/15 z dnia 25.03.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2015-2020.

5. Uchwała nr VI/29/15 z dnia 22.05.2015 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Sokólskiego

6. Uchwała nr VI/30/15 z dnia 22.05.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

7. Uchwała nr VI/31/15 z dnia 22.05.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2015-2020.

8. Uchwała nr VI/32/15 z dnia 22.05.2015 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Janów za rok 2014...

9. Uchwała nr VI/33/15 z dnia 22.05.2015 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Janów z tytułu wykonania budżetu Gminy Janów za 2014 rok.

 

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY JANÓW:

1. Zarządzenie nr 5/2014 z dnia 31.12.2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2014-2020

2. Zarządzenie nr 6/2015 z dnia 16.01.2015 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej...

3. Zarządzenie nr 8/2015 z dnia 16.02.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

4. Zarządzenie nr 9/2015 z dnia 23.02.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

5. Zarządzenie nr 12/2015 z dnia 16.03.2015 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

6. Zarządzenie nr 13/2015 z dnia 16.03.2015 w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Urzędu Gminy w Janowie

7. Zarządzenie nr 14/2015 z dnia 31.03.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy

8. Zarządzenie nr 17/2015 z dnia 21.04.2015 w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych za 2014 rok

9. Zarządzenie nr 18/2015 z dnia 28.04.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy

10. Zarządzenie nr 19/2015 z dnia 11.05.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy

11. Zarządzenie nr 22/2015 z dnia 13.05.2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2015

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Dawid Puzanowski

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Data wprowadzenia: 2015-06-24

Modyfikujący: Dawid Puzanowski

Data modyfikacji: 2015-06-24

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2015-06-24