1. Zarządzenie nr 01/2014 z dnia 10.01.2014 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...

2. Zarządzenie nr 02/2014 z dnia 23.01.2014 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Janów

3. Zarządzenie nr 03/2014 z dnia 24.01.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej

4. Zarządzenie nr 04/2014 z dnia 07.02.2014 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego

5. Zarządzenie nr 05/2014 z dnia 11.03.2014 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

6. Zarządzenie nr 06/2014 z dnia 12.03.2014 w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Urzędu Gminy w Janowie

7. Zarządzenie nr 07/2014 z dnia 11.03.2014 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych...

8. Zarządzenie nr 08/2014 z dnia 26.03.2014 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2014r. oraz ustalenia maksymalnej...

9. Zarządzenie nr 09/2014 z dnia 31.03.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

10. Zarządzenie nr 10/2014 z dnia 07.04.2014 w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych za 2013 rok

11. Zarządzenie nr 11/2014 z dnia 16.04.2014 w sprawie wyznaczenia członków komisji przetargowej.

12. Zarządzenie nr 12/2014 z dnia 24.04.2014 w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania finansowego za 2013 rok

13. Zarządzenie nr 13/2014 z dnia 25.04.2014 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Janów Regulaminu udzielania zamówień...

14. Zarządzenie nr 14/2014 z dnia 05.05.2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

15. Zarządzenie nr 15/2014 z dnia 05.05.2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za IV kwartał 2013 roku

16. Zarządzenie nr 16/2014 z dnia 07.05.2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2014 roku

17. Zarządzenie nr 17/2014 z dnia 21.05.2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednoste organizacyjnych...

18. Zarządzenie nr 18/2014 z dnia 30.05.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

19. Zarządzenie nr 19/2014 z dnia 30.05.2014 w sprawie planu kontroli zarządczej w 2014 roku.

20. Zarządzenie nr 20/2014 z dnia 14.07.2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień...

21. Zarządzenie nr 21/2014 z dnia 16.07.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej

22. Zarządzenie nr 22/2014 z dnia 16.07.2014 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego

23. Zarządzenie nr 23/2014 z dnia 23.07.2014 w sprawie wyznaczenia członków komisji przetargowej

24. Zarządzenie nr 24/2014 z dnia 19.08.2014 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Białousach

25. Zarządzenie nr 25/2014 z dnia 20.08.2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

26. Zarządzenie nr 26/2014 z dnia 20.08.2014 w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2014

27. Zarządzenie nr 27/2014 z dnia 22.08.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

28. Zarządzenie nr 28/2014 z dnia 22.08.2014 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom...

29. Zarządzenie nr 29/2014 z dnia 08.09.2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania kontroli księgozbioru w Gminnej Bibiliotece Publicznej

30. Zarządzenie nr 30/2014 z dnia 19.09.2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań...

31. Zarządzenie nr 31/2014 z dnia 19.09.2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2014 roku

32. Zarządzenie nr 32/2014 z dnia 10.10.2014 w sprawie przprowadzenia konsultacji dotyczących programu współpracy Gminy Janów z organizacjami...

33. Zarządzenie nr 33/2014 z dnia 10.10.2014 w sprawie wyznaczenia członków komisji przetargowej

34. Zarządzenie nr 34/2014 z dnia 22.10.2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2011 Wójta Gminy Janów z dnia 17 czerwca 2011 roku...

35. Zarządzenie nr 35/2014 z dnia 06.11.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej

36. Zarządzenie nr 36/2014 z dnia 14.11.2014 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów

37. Zarządzenie nr 37/2014 z dnia 14.11.2014 w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Janów na 2015 rok

38. Zarządzenie nr 38/2014 z dnia 27.11.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Dawid Puzanowski

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Data wprowadzenia: 2014-07-14

Modyfikujący: Dawid Puzanowski

Data modyfikacji: 2015-06-24

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2014-07-14