1. Zarządzenie nr 01/2016 z dnia 14.01.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej

2. Zarządzenie nr 02/2016 z dnia 29.01.2016 w sprawie odwołania powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Janowie

3. Zarządzenie nr 03/2016 z dnia 16.03.2016 w sprawie sprawozdania w wykonania budżetu gminy za 2015 rok

4. Zarządzenie nr 04/2016 z dnia 16.03.2016 w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Urzędu Gminy w Janowie

5. Zarządzenie nr 05/2016 z dnia 31.03.2016 w sprawieplanu dofiansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2016r. oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

6. Zarządzenie nr 06/2016 z dnia 04.04.2016 w sprawie przyjęcia sprawozdań fiansowych za 2015 rok

7. Zarządzenie nr 07/2016 z dnia 31.03.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku

8. Zarządzenie nr 08/2016 z dnia 31.03.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku

9. Zarządzenie nr 09/2016 z dnia 31.03.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej

10. Zarządzenie nr 10/2016 z dnia 15.04.2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2016 roku

11. Zarządzenie nr 11/2016 z dnia 13.05.2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek oraganizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej...

12. Zarządzenie nr 12/2016 z dnia 30.06.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku

13. Zarządzenie nr 13/2016 z dnia 01.08.2016 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017

14. Zarządzenie nr 14/2016 z dnia 18.08.2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

15. Zarządzenie nr 15/2016 z dnia 18.08.2016 w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2016 roku

16. Zarządzenie nr 16/2016 z dnia 18.08.2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2016 roku

17. Zarządzenie nr 17/2016 z dnia 01.09.2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w ogólnej kwocie 1 000 000 zł

18. Zarządzenie nr 18/2016 z dnia 30.09.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku

19. Zarządzenie nr 19/2016 z dnia 25.10.2016 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego

20. Zarządzenie nr 20/2016 z dnia 31.10.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku

21. Zarządzenie nr 21/2016 z dnia 02.11.2016 w sprawie przeprowadzenia konsulatacji dotyczących programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

22. Zarządzenie nr 22/2016 z dnia 15.11.2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2017 - 2022

23. Zarządzenie nr 23/2016 z dnia 15.11.2016 w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Janów na 2017 rok

24. Zarządzenie nr 24/2016 z dnia 16.11.2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2011 Wójta Gminy Janów z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego

25. Zarządzenie nr 25/2016 z dnia 17.11.2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2016 roku

26. Zarządzenie nr 26/2016 z dnia 06.12.2016 w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Janów i jej jednostkach budżetowych

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Janów

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Data wprowadzenia: 2016-02-25

Modyfikujący: Dawid Puzanowski

Data modyfikacji: 2017-01-09

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2016-02-25