1. Zarządzenie nr 01/2012 z dnia 10.01.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej

2. Zarządzenie nr 02/2012 z dnia 27.01.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej

3. Zarządzenie nr 03/2012 z dnia 27.02.2012 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej...

4. Zarządzenie nr 04/2012 z dnia 09.03.2012 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

5. Zarządzenie nr 05/2012 z dnia 09.03.2012 w sprawie powołania biegłego celem świadczenia pomocy techniczno - technologicznej...

6. Zarządzenie nr 06/2012 z dnia 30.03.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej

7. Zarządzenie nr 07/2012 z dnia 30.03.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej

8. Zarządzenie nr 08/2012 z dnia 30.03.2012 w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Urzędu Gminy w Janowie

9. Zarządzenie nr 09/2012 z dnia 13.04.2012 w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych za 2011 rok

10. Zarządzenie nr 10/2012 z dnia 30.04.2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

11. Zarządzenie nr 11/2012 z dnia 30.04.2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za I kwartał...

12. Zarządzenie nr 12/2012 z dnia 23.05.2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych...

13. Zarządzenie nr 12_2/2012 z dnia 08.05.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej

14. Zarządzenie nr 13/2012 z dnia 24.05.2012 w sprawie aktualizacji planu kont dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

15. Zarządzenie nr 14/2012 z dnia 30.06.2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

16. Zarządzenie nr 15/2012 z dnia 11.07.2012 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania...

17. Zarządzenie nr 16/2012 z dnia 03.08.2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku

18. Zarządzenie nr 17/2012 z dnia 03.08.2012 w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej...

19. Zarządzenie nr 18/2012 z dnia 03.08.2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2012

20. Zarządzenie nr 19/2012 z dnia 05.09.2012 w sprawie zaciagnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych...

21. Zarządzenie nr 20/2012 z dnia 14.09.2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2012 - 2021

22. Zarządzenie nr 21/2012 z dnia 14.09.2012 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy...

23. Zarządzenie nr 22/2012 z dnia 28.09.2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

24. Zarządzenie nr 23/2012 z dnia 04.10.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej

25. Zarządzenie nr 24/2012 z dnia 31.10.2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

26. Zarządzenie nr 25/2012 z dnia 08.11.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących programu współpracy Gminy Janów...

27. Zarządzenie nr 26/2012 z dnia 14.11.2012 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy...

28. Zarządzenie nr 27/2012 z dnia 14.11.2012 w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Janów na 2013 rok

29. Zarządzenie nr 28/2012 z dnia 15.11.2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniejszych zaciągnietych...

30. Zarządzenie nr 29/2012 z dnia 15.11.2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2012-2020

31. Zarządzenie nr 30/2012 z dnia 19.11.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej

32. Zarządzenie nr 31/2012 z dnia 30.11.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej

33. Zarządzenie nr 32/2012 z dnia 30.11.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej

34. Zarządzenie nr 33/2012 z dnia 03.12.2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za III kwartał...

35. Zarządzenie nr 34/2012 z dnia 10.12.2012 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych i środków...

36. Zarządzenie nr 35/2012 z dnia 10.12.2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w roku 2012

37. Zarządzenie nr 36/2012 z dnia 31.12.2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

38. Zarządzenie nr 37/2012 z dnia 31.12.2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2012-2020

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Dawid Puzanowski

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Data wprowadzenia: 2012-05-28

Modyfikujący: Dawid Puzanowski

Data modyfikacji: 2013-01-14

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2012-05-28