1. Zarządzenie nr 01/2011 z dnia 24.01.2011 w sprawie wskazania sposobów wykonywania czynności kancelaryjnych w celu...

2. Zarządzenie nr 02/2011 z dnia 24.01.2011 w sprawie powołania koordynatora czynnosći kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Janów

3. Zarządzenie nr 03/2011 z dnia 28.01.2011 w sprawie powołania komisji przetargowej

4. Zarządzenie nr 04/2011 z dnia 16.02.2011 w sprawie powołania komisji przetargowej

5. Zarządzenie nr 05/2011 z dnia 23.02.2011 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej...

6. Zarządzenie nr 06/2011 z dnia 01.03.2011 w sprawie powołania komisji przetargowej

7. Zarządzenie nr 07/2011 z dnia 08.03.2011 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

8. Zarządzenie nr 08/2011 z dnia 24.03.2011 w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Urzędu Gminy w Janowie

9. Zarządzenie nr 09/2011 z dnia 30.04.2011 w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych za 2010 rok

10. Zarządzenie nr 10/2011 z dnia 27.05.2011 w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad rozliczania biletów opłaty targowej...

11. Zarządzenie nr 11/2011 z dnia 27.05.2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych...

12. Zarządzenie nr 12/2011 z dnia 14.06.2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycia deficytu budżetowego...

13. Zarządzenie nr 13/2011 z dnia 17.06.2011 w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego

14. Zarządzenie nr 14/2011 z dnia 20.06.2011 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie...

15. Zarządzenie nr 15/2011 z dnia 04.07.2011 w sprawie powołania komisji przetargowej

16. Zarządzenie nr 16/2011 z dnia 08.07.2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans...

17. Zarządzenie nr 17/2011 z dnia 11.07.2011 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego

18. Zarządzenie nr 18/2011 z dnia 20.07.2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za II kwartał...

19. Zarządzenie nr 19/2011 z dnia 01.08.2011 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania...

20. Zarządzenie nr 20/2011 z dnia 12.08.2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku

21. Zarządzenie nr 21/2011 z dnia 12.08.2011 w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej...

22. Zarządzenie nr 22/2011 z dnia 12.08.2011 w sprawie powołania komisji przetargowej

23. Zarządzenie nr 23/2011 z dnia 02.09.2011 w sprawie wyzmaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń...

24. Zarządzenie nr 24/2011 z dnia 19.09.2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

25. Zarządzenie nr 25/2011 z dnia 30.09.2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

26. Zarządzenie nr 26/2011 z dnia 14.11.2011 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej...

27. Zarządzenie nr 27/2011 z dnia 14.11.2011 w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Janów na 2012 rok

28. Zarządzenie nr 28/2011 z dnia 21.11.2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących programu współpracy Gminy Janów...

29. Zarządzenie nr 29/2011 z dnia 21.11.2011 w sprawie powołania komisji przetargowej

30. Zarządzenie nr 30/2011 z dnia 28.11.2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

31. Zarządzenie nr 31/2011 z dnia 28.11.2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących programu współpracy Gminy Janów...

32. Zarządzenie nr 32/2011 z dnia 01.12.2011 w sprawie stawek amortyzacyjnych środków trwałych na rok 2011

33. Zarządzenie nr 33/2011 z dnia 08.12.2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w roku 2011

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Dawid Puzanowski

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Data wprowadzenia: 2012-05-28

Modyfikujący: Dawid Puzanowski

Data modyfikacji: 2012-06-01

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2012-05-28