1. Zarządzenie nr 01/2013 z dnia 21.01.2013 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań...

2. Zarządzenie nr 02/2013 z dnia 25.01.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej.

3. Zarządzenie nr 03/2013 z dnia 11.02.2013 w sprawie wyznaczenia członków komisji przetargowej.

4. Zarządzenie nr 04/2013 z dnia 08.03.2013 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok..

5. Zarządzenie nr 05/2013 z dnia 08.03.2013 w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Urzędu Gminy w Janowie

6. Zarządzenie nr 06/2013 z dnia 17.04.2013 w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych za 2012 rok

7. Zarządzenie nr 07/2013 z dnia 30.04.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

8. Zarządzenie nr 08/2013 z dnia 06.05.2013 w sprawie wyznaczenia członków komisji przetargowej.

9. Zarządzenie nr 09/2013 z dnia 10.05.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej

10. Zarządzenie nr 10/2013 z dnia 10.05.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej

11. Zarządzenie nr 11/2013 z dnia 10.05.2013 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2013 roku.

12. Zarządzenie nr 12/2013 z dnia 27.05.2013 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek...

13. Zarządzenie nr 13/2013 z dnia 27.05.2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych

14. Zarządzenie nr 14/2013 z dnia 27.05.2013 w sprawie organizacji i działania Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach w Gminie Janów

15. Zarządzenie nr 15/2013 z dnia 11.06.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej

16. Zarządzenie nr 16/2013 z dnia 17.06.2013 w sprawie opracowania planu obrony cywilnej Gminy Janów

17. Zarządzenie nr 17/2013 z dnia 26.06.2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans...

18. Zarządzenie nr 18/2013 z dnia 28.06.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

19. Zarządzenie nr 19/2013 z dnia 24.07.2013 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników...

20. Zarządzenie nr 20/2013 z dnia 07.08.2013 w sprawie wyznaczenia członków komisji przetargowej

21. Zarządzenie nr 21/2013 z dnia 09.08.2013 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2013 roku

22. Zarządzenie nr 22/2013 z dnia 21.08.2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku

23. Zarządzenie nr 23/2013 z dnia 21.08.2013 w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2013

24. Zarządzenie nr 24/2013 z dnia 03.09.2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora...

25. Zarządzenie nr 25/2013 z dnia 12.09.2013 dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia...

26. Zarządzenie nr 26/2013 z dnia 18.09.2013 w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Janowie

27. Zarządzenie nr 27/2013 z dnia 19.09.2013 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Janowie

28. Zarządzenie nr 28/2013 z dnia 27.09.2013 w sprawie wyznaczenia członków komisji przetargowej.

29. Zarządzenie nr 29/2013 z dnia 30.09.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

30. Zarządzenie nr 30/2013 z dnia 30.09.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

31. Zarządzenie nr 31/2013 z dnia 09.10.2013 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2013 roku.

32. Zarządzenie nr 32/2013 z dnia 10.10.2013 w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo - podatkowej w zakresie podatku...

33. Zarządzenie nr 33/2013 z dnia 04.11.2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących programu współpracy Gminy Janów z organizacjami...

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Janów

Wytwarzający/odpowiadający: Dawid Puzanowski

Wprowadzający: Dawid Puzanowski

Data wprowadzenia: 2013-04-15

Modyfikujący: Dawid Puzanowski

Data modyfikacji: 2013-11-06

Opublikował: Dawid Puzanowski

Data publikacji: 2013-04-15